När är sista dagen för intresseanmälningar?

Sista dagen att inkomma med en komplett och godkänd intresseanmälan om ombildning är 31 december 2019. För att vara säker på att intresseanmälan är komplett och godkänd av Svenska Bostäder är det därför viktigt att bostadsrättsföreningen skickar in sin intresseanmälan i god tid innan årsskiftet.