Kommer alla allmännyttiga bostäder i utvalda områden kunna ombildas?

Nej, ett antal typer av fastigheter kommer att undantas;

  • Nyproduktion. Nybyggda fastigheter (färdigställda och helt inflyttade eller förvärvade från och med 2009-03-31).
  • Renoverade fastigheter. Fastigheter som de senaste tio åren genomgått omfattande renovering och underhåll.  
  • Övriga. Fastigheter med kulturhistoriskt värde, fastigheter som är strategiskt viktiga för staden, fastigheter som medför förlust vid försäljning och fastigheter som av olika fastighetstekniska skäl är för komplicerade att skilja från närliggande fastigheter.