I mitt hus finns redan en bostadsrättsförening, kan vi skicka in en intresseanmälan redan nu?

För ombildningsprocesser som redan initierats gäller följande för intresseanmälningar:

En intresseanmälan från en bostadsrättsförening till bostadsbolaget måste innehålla:

  • Registreringsbevis från Boverket.
  • Handlingar som visar att minst 50 procent av de boende skriftligen intygat sitt intresse för en ombildning.