Hur lång tid tar det att ombilda?

Hur lång tid en ombildning tar är olika från fall till fall. Ombildningen är klar när bostadsrättsföreningen och hyresvärden har tecknat köpekontrakt, hyresvärden har fått betalt för fastigheten och de medlemmar som ska köpa sin bostadsrätt har betalat till föreningen.

Normalt sett kan en ombildning ta cirka ett år från intresseanmälan till tillträde, men det varierar beroende på omständigheter i det enskilda ärendet.