Är det säkert att en ombildning blir av när en bostadsrättsförening röstat för att köpa?

Om du bor i ett område där flera andra ombildningar pågår eller nyligen genomförts så kan det bli stopp för ombildningar i området. Stockholms stad har satt en gräns som innebär att minst 60 % av bostäderna i området ska vara hyresrätter och minst 50 % av hyresrätterna ska ägas av stadens bostadsbolag. Inträffar detta kommer berörda föreningar att få en information om ombildningsstoppet