Är det tillåtet att dra in egen fiber i lokalen?

Det är inte tillåtet att låta en tjänsteleverantör dra in egen fiber i lokalen, det måste gå via SB Bredbands fibernät.