Påverkas Svenska Bostäders verksamhet av coronaviruset?

Svenska Bostäder följer tillsammans med Stockholms stad noggrant händelseutvecklingen av coronaviruset covid-19. I dagsläget finns ingen direkt påverkan på Svenska Bostäders verksamhet. Informationen på den här sidan uppdateras löpande.

Blir du sjuk och har ett servicebesök inbokat ber vi dig kontakta Kundcenter på 0771-318 318 för att boka om.