Var kan jag se hur många nycklar jag ska lämna in?

Du måste lämna in samtliga nyckelbrickor, nycklar och eventuella nyckelkopior. Saknas en nyckel kommer du få betala för låsbyte.

Normalt sett handlar det om följande nycklar: lägenhetsnycklar, låsbrickor, nycklar till källar- eller vindsförråd. Eventuellt även bokningscylinder till tvättstugan, garagenycklar samt nycklar till cykel- och barnvagnsrum.