Var och när ska jag lämna in mina nycklar?

Nycklarna lämnas på ditt distriktskontor mellan klockan 09.00 och 12.00 på utflyttningsdagen.