Varför kommer jag inte in i tvättstugan med min låsbricka?

Kommer du inte in i tvättstugan med din låsbricka kan det bero på att nuvarande tvättpass inte är bokat av dig.