Vad händer om jag inte påbörjar ett bokat tvättpass?

Har du inte påbörjat ditt bokade tvättpass inom 30 minuter kan en annan hyresgäst ta över det.