När kommer ni att börja utföra service som vanligt?

Vi fortsäter följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer men kommer se över våra rutiner under hösten för att säkert kunna genomföra fler ärenden. När det är klart kommer vi gå ut med information om vilka ärenden det gäller.