Kan jag göra stil- och tillval under corona?

Tills vidare utför inte Svenska Bostäder underhållsbesiktningar. Därmed är möjligheten att beställa stil- och tillval tillfälligt stoppad.