Vad innebär det nya rökförbudet?

Från den 1 juli utökas rökförbudet i Sverige och gäller då även på allmänna lekplatser och utanför lokaler dit allmänheten har tillträde. Den nya lagen gäller även för e-cigaretter.