Gårdsombyggnad

Svenska Bostäder har en uttalad ambition att höja nivån på utemiljön och ett av våra kärnvärden är Grönska – ger liv åt gården. Målsättningen är att vi ska utveckla våra gårdar till trygga, vackra och lustfyllda vardagsrum och erbjuda trivsamma lek- och uteplatser där människor kan mötas och umgås.

Natt och Dags gränd, Hässelby

År 2009 genomfördes en upprustning av gårdsmiljön och entrépartiet mot gata. Entrépartiet som var särskilt nedslitet har fått en rejäl ansiktslyftning med bland annat intressant beläggning, nya sittplatser och prunkande vegetation. Även bakomliggande gård har rustats och erbjuder generösa gräsytor, lek samt sittplatser för samvaro. Gården har också fått ny belysning samt planteringsytor.

Solberga

Under 2009 genomfördes en delupprustning av två gårdsgrupperingar i Solberga.  Resterade tre gårdar genomförs under 2010. Området före ombyggnad karaktäriserades av oproportionerligt stora asfaltsytor. Vid upprustningen har vi skapat trevliga entrépartier och enskilda trädgårdsrum vid varje hus Dessutom byggdes en större gemensam samlingsplats för samvaro med grillmöjlighet som ramas in av pergola med klätterväxter.

Kv Formen Tomtebogatan 6

Kv Formen på Tomtebogatan i Vasastan har en mindre sluten innergård. Hela gården ligger på bjälklag och rustades 2009. Utifrån en sliten och nedgången miljö har, sin ringa storlek till trots, en prunkande gård skapats. Nu finns goda möjligheter till vistelse och samvaro på gården liksom viss lekmöjlighet för mindre barn. Ny belysning bidrar också till gårdens nya atmosfär.

Sidan uppdaterad: 2011-04-11

Mina sidor

Hjälp att logga in
Glömt pinkod? Logga in