Kollektivhus

I kollektivhus har du din egen lägenhet, men har också tillgång till flera gemensamma lokaler. Alla hyresgäster i huset är medlemmar i husets kollektivhusförening, som sköter de gemensamma lokalerna.

Gemensamma husfester, kurser, fritidsaktiviteter för barn och vuxna samt gemensam matlagning vissa dagar i veckan enligt ett rullande schema är exempel på aktiviteter som förekommer i de flesta hus. I vissa hus har man självförvaltning, med gemensamma åtaganden i form av städning, trädgårdsarbete eller andra insatser för husets bästa. I samtliga hus medför föreningsverksamheten viss intern administration och ett behov av informationsinsatser, som också förutsätter en aktiv medverkan av de boende i huset.

Som hyresgäst i ett kollektivhus ingår man i en form av bygemenskap som erbjuder en trygg boendemiljö för både barn och vuxna, med möjlighet att aktivt påverka den gemensamma boendemiljön. I vissa hus kan man också påverka de egna boendekostnaderna genom föreningens beslut om servicenivå, grad av självförvaltning och investering i gemensam utrustning för fritidsaktiviteter och vardagsliv.

Sidan uppdaterad: 2015-08-19

Mina sidor

Hjälp att logga in
Glömt pinkod? Logga in

Se hur det är att bo i kollektivhus

Besök kollektivhuset Rios webbplats
www.kollektivhusetrio.se

Vill du bo i kollektiv?

Se och sök lediga objekt hos
Bostadsförmedlingen i Stockholm