Ramavtal för Järvafältet klart

Hyresgästerna bestämmer själva upprustningsnivån på sina lägenheter när Svenska Bostäders drygt 6 000 lägenheter på Järva ska rustas upp de närmaste åren. I ett nytt avtal mellan Svenska Bostäder och Hyresgästföreningen region Stockholm fastställs både vilka hyresnivåer som ska gälla och vad som ska ingå i respektive upprustningsnivå.

I hus för hus, ska man i lokala samrådsgrupper besluta om hyresgästerna vill ha en bas- eller utökad upprustning.

– Genom de omfattande Järvadialogerna, som Hyresgästföreningen, bostadsbolagen och Stockholms stad har genomfört, har kommunikationen med de boende tagit fart och det här är ett resultat, en upprustning på de boendes villkor. Vi är mycket nöjda med avtalet, säger Terje Gunnarson, regionordförande, Hyresgästföreningen. Dessutom säkrar det här avtalet upprustningen av hela Järva till mycket bra hyresnivåer.

– En av våra största utmaningar är att rusta upp och förbättra Stockholms miljonprogram. Med den här modellen kan vi ge hyresgästerna stor valfrihet i utformningen av det egna hemmet, samtidigt som vi kan hålla ett bra tempo i upprustningarna, säger Pelle Björklund, VD, Svenska Bostäder.

I det ramavtal som nu tecknats genomförs bruksvärdespåverkande åtgärder i varierande omfattning. Det gör att hyran efter ombyggnad kommer att variera något. Loftgångshus utan källare ska efter ombyggnad ha den lägre hyresnivån. De åtgärder som genomförs i dessa hus blir mindre omfattande. Hus med källare och trapphus ska efter ombyggnad ges en något högre hyresnivå. I dessa hus genomförs trygghetsåtgärder i källare och upprustning av entréer och trapphus.

Vid en basupprustning blir den nya hyran 915–935 kronor per kvadratmeter och år. Den utökade upprustningen innebär en kvadratmeterkostnad på 1 005–1 025 kr per kvm och år.

Efter samrådet ska parterna för varje upprustningsprojekt fastställa hyran inom ramavtalet utifrån upprustningsnivå och typ av hus.

Överenskommelsen reglerar förutom hyra efter upprustning även en rad andra förhållanden kring ombyggnader/upprustningar såsom: hur samråd ska bedrivas, godkännande, evakuering, hyresrabatter med mera.

I basupprustning ingår bland annat stambyte med ombyggt helkaklat badrum, nya vitvaror i köket, ny elinstallation i hela lägenheten samt nya golv, tapeter, innerdörrar och garderober efter behov. Nya entréer, nymålade trapphus och säkerhetsdörrar till alla lägenheter. Dess¬utom ingår elektroniskt passersystem, närvarostyrd armatur i allmänna utrymmen, ommålning av fasaden, fasadåtgärder för bättre miljö samt en upprustning av gården.

I den utökade upprustningen ingår även högre kvalitet på material i trapphus och entréer, tilläggsisolerade fasader, förbättrad ventilation, bättre ljudisolering mellan lägenheterna och nya köksskåp, nya köksluckor, nya golv och tapeter i alla lägenheter.

För mer information, kontakta:

Terje Gunnarson, ordförande Hyresgästföreningen region Stockholm
Tel: 08-507 061 50, 070-301 61 50

Pelle Björklund, VD Svenska Bostäder
tel 08-508 370 10

Sidan uppdaterad: 2010-05-03

Mina sidor

Hjälp att logga in
Glömt pinkod? Logga in