Energisnåla hyresrätter först ut i Annedal

Idag tar Svenska Bostäder ett symboliskt första spadtag för ett nytt kvarter hyresrätter i Annedal. De 127 energisnåla hyreslägenheterna som byggs med modern miljöteknik inleder byggandet av en helt ny stadsdel i Bromma – Annedal.

Totalt planeras 2 000 lägenheter, skola, förskola, parker, pulkabacke, bollplan och ett aktivitetstorg för ungdomar i området.

Svenska Bostäders första kvarter i området kommer att bestå av 127 energisnåla hyreslägenheter. Två punkthus med sammanlagt 32 lägenheter byggs med passivhusteknik.

- Det är många som vill bo i Stockholm och varje ny bostad är ett välkommet tillskott. Tack vare att Svenska Bostäder sålt delar av sitt bestånd till hyresgäster i bostadsrättsföreningar och till privata hyresvärdar har bolaget ekonomiska muskler att fortsätta bygga nya hyresrätter och bidra till att hålla byggtakten uppe i ett läge där konjunkturen har mattats, säger ytterstads- och bostadsbolagsborgarrådet Joakim Larsson (m).

Lägenheterna i ett passivhus värms upp genom den värme som de boende och deras hushållsapparater själva alstrar. Husen byggs med en tät stomme och energieffektiva fönster. Fjärrvärme används för att värma tilluften till lägenheterna, varmvattnet och allmänna utrymmen.  Lägenhetsstorleken varierar från 1 rum och kök till 5 rum och kök. Några av lägenheterna blir etagelägenheter och några får en egen terrass. Byggentreprenör är Veidekke.

- Vi har nu kommit så långt att det är självklart för oss i vår nyproduktion att gå betydligt längre än vad normer och regler kräver avseende energiförbrukning. Det tjänar alla på - våra hyresgäster, bolaget och naturligtvis miljön, säger Svenska Bostäders VD Pelle Björklund.

En bostadsutställning är planerad till augusti 2012 i Annedal. Utställningen kommer att rikta in sig särskilt på livsstilsfrågor, barn och ungdomars boende och energieffektivt bostadsbyggande.

För ytterligare information:


Pelle Björklund, VD Svenska Bostäder
08-508 370 10
 För kontakt med Joakim Larsson:
Helena Widegren, pressansvarig
08-508 29 878

Sidan uppdaterad: 2010-04-30

Mina sidor

Hjälp att logga in
Glömt pinkod? Logga in