Så går en ombildning till

Ombildning av en fastighet till bostadsrättsförening innehåller flera steg. Här nedan berättar vi kortfattat om hur det går till i normalfallet.

En bostadsrättsförening bildas

För att en fastighet ska kunna ombildas måste det först finnas en bostadsrättsförening registrerad hos bolagsverket. Föreningen bildas av hyresgästerna i huset, som också väljer en styrelse för föreningen.
För mer detaljerad information om hur man bildar en bostadsrättsförening, kontakta BildaBostad.

Intresseanmälan lämnas till Svenska Bostäder

För att föreningen ska kunna gå vidare och få fastigheten värderad måste en intresseanmälan lämnas in till Svenska Bostäder.
För att värdering ska göras krävs att minst 40 procent av hyresgästerna i en ytterstadsfastighet eller två tredjedelar av hyresgästerna i en innerstadsfastighet är intresserade.

Fastigheten värderas

Sedan intresseanmälan kommit in värderas fastigheten av ett oberoende värderingsföretag.

Styrelsen beslutar om erbjudande

Sedan värdering gjorts är det Svenska Bostäders styrelse som beslutar om bostadsrättsföreningen ska erbjudas att köpa fastigheten till ett fast pris.

Tre månaders betänketid

En bostadsrättsförening som fått erbjudande om att köpa har normalt tre månader på sig att tacka ja eller nej. Betänketiden kan förlängas till 6 månader.
Bostadsrättsföreningen ska upprätta en ekonomisk plan som ska granskas av så kallade intygsgivare som är godkända av Boverket.
Föreningen ansöker sedan om lån för att köpa fastigheten.

Stämman röstar om köp

Bostadsrättsföreningen håller en stämma där medlemmarna röstar om att köpa fastigheten. För att få köpa krävs att minst 67 procent röstar ja (gäller både inner- och ytterstad).
Om stämman röstar ja till köp kan fastigheten ombildas till bostadsrättsförening sedan köpeskillingen erlagts till Svenska Bostäder och föreningen ansökt om så kallad lagfart.

Sidan uppdaterad: 2010-05-03

Mina sidor

Hjälp att logga in
Glömt pinkod? Logga in