Historik

AB Svenska Bostäder bildades den 16 februari 1944 av byggmästare Baltzar Lundström. Bolaget köptes av staden 1947 och samma år fattades beslut att börja bygga i egen regi med egen anställd personal. Året därpå började man bygga 869 lägenheter och en centrumanläggning i Kärrtorp.

ABC-stadens födelse

Efter ytterligare byggen i bland annat Tallkrogen och Björkhagen var det i början av 1950-talet dags för ABC-staden Vällingby. Hässelby, Bredäng och Skärholmen är andra exempel på förorter där Svenska Bostäder hade en framträdande roll.   

Fortsatt uppbyggnad

Byggverksamheten utvecklades efterhand till en stor och dominerande del av företaget. Majoriteten av de anställda arbetade med byggproduktion. Under slutet av 1960-talet och under 1970-talet byggde Svenska Bostäder med egen personal fler än 1000 lägenheter årligen. Ytterligare lägenheter byggdes dessutom av entreprenörer. Exempel på områden som byggdes under denna tid är Östberga, Tensta, Hjulsta, Husby och Akalla. Även i Stockholms kranskommuner Botkyrka, Salem, Tyresö och Huddinge byggde Svenska Bostäder för att försöka mätta den stora efterfrågan på bostäder. Dessa bostadsbestånd utanför Stockholms kommun är nu sålda.
 

Svenska Bostäder - förvaltningsbolaget

Ett riksdagsbeslut satte stopp för den egna byggverksamheten. Från 1 juli 1979 tilläts inte nyproduktion i egen regi med statliga lån. Härmed startade företagets omvandling till ett renodlat förvaltningsbolag.
Målsättningen blev nu att åstadkomma bättre service till hyresgästerna och att uppnå större effektivitet. Själva byggandet blev mer inriktat på ombyggnader (framför allt i innerstaden) och bostäder för speciella ändamål, exempelvis äldreboende.  

 

Underhåll och tillval

Under 1980-talet decentraliserades förvaltningsorganisationen för att komma närmare hyresgästerna. 1986 kom det hyresgäststyrda lägenhetsunderhållet som sedan upphörde att gälla 2006. Idag följer vi hyreslagens regler som säger att vi med skäliga tidsintervaller ska tapetsera, måla om och genomföra andra sedvanliga reparationer.Vi har också infört tillval och stilval som ger möjlighet för ett mer personligt boende.

Miljötänkandet

Miljöarbetet blev en växande del i företagets verksamhet. Bland annat kan våra hyresgäster sortera sina sopor för återvinning och all nyproduktion byggs sedan 2008 med lågerergi- eller passivhusteknik.

 

Nyförvärv och utförsäljning

1991 köpte Svenska Bostäder 91 procent av aktierna i AB Stadsholmen som förvaltar cirka 1 500 lägenheter i kulturhus i Stockholm.
1990-talet präglades framför allt av ytterligare kundanpassning av verksamheten, miljöfrågor samt försäljningar av de delar av fastighetsbeståndet som låg i Stockholms kranskommuner.
 

Återigen byggs nya lägenheter

Under 2000-talet har utförsäljningen av fastigheter i framför allt innerstaden varit en av de frågor som debatterats mest. Samtidigt bygger nu Svenska Bostäder nya hyreslägenheter runt om i Stockholm.

Sidan uppdaterad: 2014-05-19

Mina sidor

Hjälp att logga in
Glömt pinkod? Logga in

Svenska Bostäder 70 år

I år (2014) fyller vi 70 år. Under året berättar vi vår historia med olika nedslag i händelser som skett och hur vi påverkat Stockholms utveckling. Artiklarna samlas vartefter i en bläddringsbar pdf.