Vad ingår i hyran?

En grundregel är att du inte behöver betala extra för fel som beror på ålder och normalt slitage i lägenheten. Är det däremot fråga om skadegörelse eller överslitage måste du betala för reparationen.

Ditt ansvar som hyresgäst

Som hyresgäst har du ansvar för att vårda och sköta om din lägenhet. I det ansvaret ingår bland annat att regelbundet tömma och rensa golvbrunnen i badrummet, byta lampor i lägenheten, fläkten, kylen och i ugnen, byta säkringar samt att byta filter till köksfläkten.

Det här ingår i hyran

- Rensning av stopp i avloppssystem (inte stopp i vattenlås i badrum)
- Felsökning och reparation av elanläggning (inte byte av säkring)
- Justering och tätning av fönster och dörrar
- Reparation av förråd (inte hänglås)
- Reparation av övrig inredning och utrustning som tillhör fastigheten (inte på grund av överslitage eller vandalisering)
- Service och justering av kranar
- Reparation av kylskåp och frysar (inte hål på evaporator)
- Justering, reparation och utbyte av lås och låsdetaljer (inte privata lås)
- Reparation av spisar (inte spräckta spisplattor)
- Minst 20 graders värme i lägenheten dagtid. Inomhustemperaturen får inte understiga 18 grader under en längre period.

Det här kostar extra

- Rensning av golvbrunn i badrum
- Ny grönsakslåda eller annan liknande skåpsinredning till kylskåp som ej är nödvändig för funktionen
- Avläsning elmätare
- Hål på evaporator (kylslingor) i kyl och frys
- Filterhållare till fläkt
- Glasruta som är krossad från insidan
- Nycklar – även elektronisk typ Aptus
- Skadegörelse, även oavsiktlig
- Bortforsling av sopor
- Spräckta spisplattor
- Störningsjourens utryckning vid upprepade störningar
- Om du fler än tre gånger under kort tid gör felanmälan om för låg temperatur, trots att temperaturen är över 20 grader.
- Om du inte är hemma på avtalad tid för ett möte med bovärd eller annan representant på Svenska Bostäder.

 

Sidan uppdaterad: 2012-10-31

Mina sidor

Hjälp att logga in
Glömt pinkod? Logga in

SABOS prislista

All debitering sker efter SABO:s (de allmännyttiga bostadsföretagens) prislista.
Länk till SABO:s webbplats